การทำประกันสุขภาพเอาไว้นั้นถือว่าเป็นการบริหารเงินที่ดีมากๆ ทราบหรือไม่ว่าหากเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่นั้น ค่ารักษาพยาบาลที่จะต้องจ่ายเพื่อให้เราได้รับการดูแลรักษาที่ดีนั้นจะต้องเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเลยทีเดียว

บางคนทำงานหนัก ประหยัดอดออมมาทั้งชีวิต แต่มาพลาดตรงตอนที่อายุมากขึ้นแล้วเกิดเจ็บป่วย ต้องใช้เงินจำนวนมากจนต้องนำเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตมาใช้ในการรักษาพยาบาล

ดังนั้นเท่ากับว่าเวลาทั้งชีวิตที่เสียไปกับการทำงานหนักเพื่อเก็บเงิน กลับไม่ได้อะไรเลย ไม่เหลือเงินเอาไว้ใช้ในยามเกษียณ แต่หากเราทำประกันสุขภาพเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ แน่นอนว่าเราจะได้รับการคุ้มครอง

ทำประกัน ipd

โดยทางบริษัทประกันจะเข้ามารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับเราเอง ทำให้เงินเก็บของเราไม่ต้องหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลในยามที่อายุมากขึ้น ซึ่งวันนี้เราสามารถทำประกัน ipd  ที่เป็นประกันที่ช่วยออกค่าใช้จ่ายให้เราสำหรับผู้ป่วยในที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

การทำประกัน ipd มีความจำเป็นอย่างมาก

เพราะเป็นการคุ้มครองผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยทั่วไปหากเป็นผู้ป่วยนอก แน่นอนว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายมากมายในการรักษาพยาบาลอยู่แล้ว เพราะมาพบหมอและรับยากลับบ้านได้เลย จึงไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอื่นๆมากมาย

สำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยประเภท ipd แน่นอนว่าจะต้องจ่ายเงินจำนวนมากไปกับการรักษา เพราะมีทั้งค่าห้องของโรงพยาบาล ค่าพยาบาลดูแล ค่ายาและค่าใช้จ่ายอีกจิปาถะที่เราจะต้องจ่ายให้กับโรงพยาบาล

คนที่เป็นผู้ป่วยในจึงจะต้องออกค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากๆ แต่หากท่านได้ทำประกัน ipd เอาไว้ แน่นอนว่าท่านจะได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามแผนที่ท่านเลือก แต่สำหรับคนที่มั่นใจว่าไม่ค่อยป่วยหรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้ว ขอแนะนำว่าลองทำประกันแผนที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงมาก็ได้ ซึ่งหากท่านป่วยหนัก นอนโรงพยาบาลหลายคืน อาจจะต้องมีการเตรียมเงินจ่ายส่วนต่าง

เพราะการทำประกันบางแผนนั้นไม่ได้คุ้มครองเต็มจำนวน สำหรับคนที่คิดว่าแทบไม่ป่วย ไม่เป็นโรคอะไร ดูแลสุขภาพตัวเองดีแล้ว เราอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยหนักเหมือนกับคนอื่น การทำประกัน ipd ก็อาจจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ได้ เพราะเราไม่ได้นอนโรงพยาบาลยาวนานเหมือนกับคนที่ป่วยหนัก ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการทำประกัน ipd ก็ลดลง ไม่ต้องจ่ายเงินสูงมากๆ อย่าลืมว่าการทำประกันนั้น ทุกคนควรจะทำ เพื่อป้องกันเงินก้อนใหญ่ที่เราหามาทั้งชีวิต ไม่ต้องเสียไปกับการรักษาพยาบาล